Hindi pa rin niya mawari kung bakit bumigay siya ng ganon na lamang sa tiyuhin niya

Share

Hindi pa rin niya mawari kung bakit bumigay siya ng ganon na lamang sa tiyuhin niya